Language: CZ | EN
Dear visitor,

our company was operating from 12.7.1993 till 29.6.2018 under the license of Creditreform.

Starting from 29.6.2018,
our new company name is Crefoport s.r.o.
Vážený návštěvníku,

naše společnost provozovala svou činnost od 12.7.1993
do 29.6.2018 pod licencí značky Creditreform.

Počínaje dnem 29.6.2018,
nové jméno naší společnosti je Crefoport s.r.o.